Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy uprzejmie informuje, że 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy zakładu.

Inne wpisy