We wrześniu odbędą się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Tematem spotkań będą – podział funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz bieżące sprawy sołectw.

Harmonogram zebrań wiejskich:

  • 06.09.2020 r. – Radgoszcz III, godz. 12 Wiejski Dom Kultury w Narożnikach
  • 10.09.2020 r. – Żdżary, godz. 18.30 Budynek Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach
  • 13.09.2020 r. – Radgoszcz I, godz. 16 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 10
  • 17.09.2020 r. – Małec, godz. 18 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Małcu
  • 20.09.2020 r. – Radgoszcz II, godz. 14 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym
  • 27.09.2020 r. – Luszowice, godz. 14 Szkoła Podstawowa w Luszowicach
  • 27.09.2020 r. – Smyków, 16.30 Dom Ludowy w Smykowie

Inne wpisy