Mając na uwadze minimalizowanie ryzyka i zapobieganie dalszym zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2 z a b r a n i a  się do odwołania korzystania z: boisk i stadionów sportowych, placów zabaw oraz placów rehabilitacyjno-rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Radgoszcz. Bardzo prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dostosowanie się do niej.

Inne wpisy