W związku z dużymi podwyżkami cen gazu i prądu oraz poniesionymi w ubiegłym roku nakładami inwestycyjnymi podnoszącymi standard obiektu, samorząd gminy Radgoszcz (jak większość samorządów w kraju) podniósł opłaty za opiekę żłobkową. Wyższa opłata nie przełoży się jednak na dodatkowe koszty dla rodziców, ponieważ każde dziecko uczęszczające do żłobka otrzyma pomoc finansową w postaci rządowych świadczeń albo w formie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego bądź w formie dofinansowania pobytu dziecka w żłobku.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12 – 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł (rodzice samodzielnie mogą wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy) na drugie i każde kolejne dziecko. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać do ZUS drogą elektroniczną (poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną) od 1 stycznia 2022 roku.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy—krok-po-kroku.

Dofinansowanie pobytu w żłobku wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r. i będzie przysługiwać (z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem złożenia wniosku do końca maja br. i jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka) na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka, klubu dziecięcego lub  znajdujące się pod opieką opiekuna dziennego w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca życia, nawet w sytuacji, gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Niezależnie od wieku, na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, będzie przysługiwało dofinansowanie pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub  korzystania z opieki opiekuna dziennego. Uwaga – w ramach dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Wniosek o dofinansowanie będzie składać rodzic do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Dofinansowanie będzie wynosić co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinanoswanie-pobytu-w-zlobku

Inne wpisy