Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać: KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2021.

Pełna treść ogłoszenia: pobierz

Roczny Program Współpracy Gminy Radgoszcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: pobierz

Regulamin: pobierz

Formularz: pobierz

Inne wpisy