Informujemy, że Gmina Radgoszcz przyjęła „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców gminy  o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Radgoszcz. Miejsca wydawania Tabletek Jodu Potasu:

  • Ośrodek Zdrowia w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 3, 33-207 Radgoszcz
  • Ośrodek Zdrowia w Luszowicach, ul. Mielecka 7, 33-206 Luszowice
  • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, ul. Mickiewicza 39, 33-207
  • Wiejski Dom Kultury w Narożnikach, ul. Narożniki 75, 33-207 Radgoszcz
  • Remiza OSP w Małcu, ul. Szczucińska 34, 33-207 Radgoszcz
  • Dom Ludowy w Smykowie, ul. Jeziorańska 1, 33-206 Luszowice
  • Budynek Integracji Społeczności Wiejskiej w  Żdżarach, ul. Tarnowska 104, 33-207 Radgoszcz

Inne wpisy