Piękna idea niepodległości Polski, walki w jej obronie, o jej odzyskanie, o wolność z wrogiem (zaborca, okupant, ustrój totalitarny) odżyła w reaktywowanym po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią konkursie. Wrócił konkurs recytatorski do Żdżar. Organizatorzy: Dąbrowski Dom Kultury, Urząd Gminy i Gminna Biblioteka w Radgoszczy oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Oleśnie podkreślali dumę z tego faktu i ogromne zadowolenie z powodu pięknej rywalizacji 22 finalistów zmagań. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: dla dzieci ze szkół podstawowych kl.V-VI, kl.VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komisja artystyczna w składzie: Paweł Chojnowski (Przewodniczący), Małgorzata Morawiec, Alicja Błocho po wysłuchaniu prezentacji postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii klas V-VI ze szkół podstawowych:

I miejsce – Karolina Kaleta (SP w Radgoszczy)
II miejsce ex aequo – Blanka Pietras (SP nr 1w Dąbrowie Tarnowskiej) i Szymon Burzec (SP w Radgoszczy)
III miejsce ex aequo – Weronika Bielat (SP w Radgoszczy), Judyta Kądzielawa (SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) i Milena Musiał (SP w Gruszowie Wielkim)
wyróżnienia: Julia Koza (SP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej), Wiktoria Węgiel (SP w Zarzeczu Dużym) i Maja Sternal (SP nr 2w Dąbrowie Tarnowskiej),

w kategorii klas VII-VIII ze szkół podstawowych:

I miejsce – Aurelia Kilian (SP w Luszowicach)
II miejsce – Tobiasz Machnik (SP w Radgoszczy)
III miejsce – Monika Minor (SP w Luszowicach)
wyróżnienie – Jakub Szczebak (SP w Gruszowie Wielkim),

w kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Angelika Garstka (I LO w Dąbrowie Tarnowskiej).

Inne wpisy