Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że w dniach od 10 do 31 stycznia 2022 r. w godzinach 8-14 w Budynku Integracji Wiejskiej w Żdżarach będą przyjmowane wnioski o dodatek osłonowy.

Inne wpisy