Zgodnie z uchwałą nr XXII/141/20 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia stawki od 1 listopada 2020 r. miesięczne stawki opłat wynoszą:

21 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym

25 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym.

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podatkowej.

Szczegółowe i dodatkowe informacje: pobierz.

Inne wpisy