W listopadzie zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja Drogi Dojazdowej do gruntów rolnych: droga „ul. Jeziorańska” w km 3+100 – 3+350 w miejscowości Smyków”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 497 113,97 zł, w tym wartość dotacji to kwota 230 299,00 zł.

Inne wpisy