Zakończono gruntowny remont kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Radgoszczy. W ramach inwestycji m.in. wymieniono: nawierzchnię sztucznej trawy, nawierzchnię bitumiczną na korcie do tenisa ziemnego i na boisku wielofunkcyjnym, ogrodzenie i siatki. Koszt całkowity wyniósł 1 374 293,24 zł, z czego dotacja z Województwa Małopolskiego wyniosła 179 640 zł, natomiast Ministerstwo Sportu przekazało dofinansowanie w wysokości 791 300 zł. Wkład własny gminy to 403 353,24 zł.

Inne wpisy