Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ mieszkańcy zaprezentowali wiele pięknych palm. W konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy w Radgoszczy laureatami zostali:

Konkurs w Radgoszczy-Krzywdzie: I miejsce KGW w Krzywdzie, II  miejsce Martyna Cudak i Gabriel Stanek, III miejsce rodzina Irlów. Ponadto przyznano jeszcze 18 wyróżnień.

Konkurs w Radgoszczy: I miejsce KGW w Radgoszczy, II miejsce rodzeństwo Maja, Mikołaj i Melania Noga, III miejsce Laura Schab. Przyznano również 16 wyróżnień.

II miejsce komisja artystyczna przyznała również KGW w Narożnikach.

Konkurs w Luszowicach: I miejsce Klub Seniora w Smykowie, II miejsce KGW w Luszowicach, dwa równorzędne III miejsce Faustyna i Antoni Serwatka  oraz Karolina Gumułka. Ponadto przyznano 15 wyróżnień.

Laureaci miejsc na podium otrzymali od organizatora nagrody finansowe, pozostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za kultywowanie naszych pięknych tradycji ludowych związanych z Niedzielą Palmową.

Inne wpisy