Postanowienie nr 75/2023 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: otwórz.

Inne wpisy