Jesteśmy na dobrej drodze, żeby rozwiązać jedną z największych bolączek w naszej gminie. W nowo powstałym budynku przy ul. Witosa podpisano umowę na I etap budowy, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Obecnie istniejąca, przestarzała oczyszczalnia jest mocno wyeksploatowana. Przy wydatnym wsparciu posła Wiesława Krajewskiego, gmina pozyskała na realizację inwestycji dofinansowanie z Polskiego Ładu w wys. 6,5 mln zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej prawie 7 mln zł. – W imieniu swoim, jak i mieszkańców naszej gminy serdecznie dziękuję posłowi Wiesławowi Krajewskiemu za życzliwość i wsparcie w pozyskaniu tak dużej dotacji na tak ważny cel – mówi wójt Marek Lupa.

Umowa została podpisana z firmą Lider&Partners Sp. z o.o. z Rogóźna.  Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwolenia na budowę, wykonanie inwestycji w oparciu o sporządzone projekty i uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W sierpniu bieżącego roku gmina złożyła wniosek do 8. edycji Polskiego Ładu na II etap tej inwestycji, której wartość to 7 263 157,89, w tym dofinansowanie 6 900 000,00 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.

Inne wpisy