Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała plakat z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Zasady przedstawiono w 10 punktach, dotyczą one m.in.: kwarantanny, handlu, zachowania poza domem czy zgromadzeń.

Inne wpisy