Niebagatelną kwotę ponad 3,5 mln zł dotacji pozyskała gmina Radgoszcz w ramach pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki dofinansowaniu budynek po Gminnej Spółdzielni w Radgoszczy zyska nowe „życie” z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne. W ramach inwestycji zaplanowano pomieszczenia dla: biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

–  W Radgoszczy nie ma obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla mieszkańców. Do tej pory gmina zawsze korzystała z obiektu szkół lub kompleksu przedszkolno – żłobkowego, aby zorganizować jakąkolwiek imprezę bądź wydarzenie kulturalne. Po zakończeniu inwestycji zyskamy nowoczesny obiekt, który będzie służył integracji mieszkańców, ale i nie tylko – mówi Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Po przeprowadzce zdecydowanie poprawią się warunki funkcjonowania GOPS, jak i biblioteki. Na czym oczywiście najbardziej skorzystają mieszkańcy, którzy w komfortowych i intymnych warunkach otrzymają pomoc społeczną bądź uzyskają lepszy dostęp do zbiorów bibliotecznych czy szersze możliwości działania w sferze kultury. Zrewitalizowany budynek przysłuży się również prężnie działającemu Kołu Gospodyń Wiejskich, które dotychczas nie miało swojej siedziby z prawdziwego zdarzenia.  – Brak infrastruktury kultury w centrum gminy powoduje, że działalność kulturalna na terenie gminy nie rozwija się na miarę potencjału. Aby ożywić uśpioną działalność kulturalną konieczne jest stworzenie warunków dla jej aktywizacji – dodaje wójt Marek Lupa.

Gmina Radgoszcz już od kilku lat była w gotowości do realizacji zadania, które koszt całkowity wyniesie ok. 5 mln zł. O dofinansowanie aplikowano w latach 2017 i 2019. W ostatnich dniach zarząd województwa małopolskiego przekazał informację o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację 41 inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W gronie beneficjentów znalazła się m.in. gmina Radgoszcz.

Inne wpisy