Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zakończyło realizację projektu „Powiślańska pszczoła”, którego celem była ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, ochrona ich naturalnych siedlisk, promocja pszczelarstwa, edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie gmin z powiatu dąbrowskiego zostało obsianych 7 łąk kwietnych i  zasadzonych 21 drzewek miododajnej lipy.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs pn. „owaD –ziOM”, który polegał na zbudowaniu w zespołach rodzinnych domku dla owadów zapylających. Wszyscy jego uczestnicy łącznie 15 zespołów rodzinnych otrzymało po dużym słoiku miodu z lokalnej pasieki, a laureaci konkursu otrzymali dodatkowo nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Zwieńczeniem realizacji tego projektu było opracowanie i wydanie przewodnika, w którym zawarto informacje o właściwościach produktów pszczelich i możliwości ich wykorzystania w kuchni, lecznictwie i kosmetyce oraz informacje o sposobach chronienia pszczół. W folderze znajdują się również informacje o lokalnych zakładach prowadzących rolniczy handel detaliczny nieprzetworzonymi produktami pszczelimi oraz  zakłady produkujące produkty pszczele nieprzetworzone, przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentom. Publikacja, oprócz wersji drukowanej, jest dostępna w wersji elektronicznej. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Inne wpisy