Prawie 1 mln zł, a dokładnie 980 tys. zł przyznano gminie Radgoszcz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki dotacji zostaną zrealizowane prace renowacyjne przy kościołach parafialnych w Radgoszczy i Luszowicach. – W imieniu swoim oraz mieszkańców serdecznie dziękuję posłowi Wiesławowi Krajewskiemu za przychylność i zaangażowanie w pozyskanie tych niebagatelnych środków. Mamy piękne, zabytkowe kościoły parafialne, które należą do wizytówek naszej gminy,- mówi Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Zakres prac:

Kościół Parafialny pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy: dwukrotne malowanie drewnianej elewacji kościoła. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

– Zabezpieczenie kostki folią budowlaną. – Montaż rusztowania. – Wykonanie na dachu pomostów pochyłych pod rusztowania. – Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. – Zabezpieczenie okien folią malarską. – Przygotowanie podłoża pod prace malarskie (czyszczenie mechaniczne). – Zabezpieczenie powierzchni dachu i okien folią malarską. – Malowanie farbami (pierwsza warstwa). – Malowanie farbami (druga warstwa). – Demontaż rusztowania.

Przewidywana wartość inwestycji 200 tys. zł, wysokość dotacji 196 tys. zł.

Kościół Parafialny Św. Józefa w Luszowicach: Szczegółowy zakres prac obejmuje: – Opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji konserwatorskiej, restauratorskiej, projektowej oraz uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji wymaganych do realizacji zadania. – Wykonanie zewnętrznych tynków renowacyjnych powyżej cokołu wraz z malowaniem. – Demontaż drewnianej okładziny, wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych wraz z malowaniem. – Renowacja dębowych drzwi głównych do kościoła parafialnego.

Przewidywana wartość inwestycji 800 tys. zł, wysokość dotacji 784 tys. zł.

Inne wpisy