czyste powietrze

123 wnioski z terenu naszej gminy złożono w ramach programu “Czyste Powietrze”. Dotychczas zrealizowano 40 przedsięwzięć, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wynosi 983 549,11 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami “Czystego Powietrza”.

W gminie Radgoszcz został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można m.in. bezpłatnie uzyskać informacje o programie oraz uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania. Punkt działa w pokój nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Radgoszczy. Numer telefonu bezpośrednio do punktu: 14 662-22-31.

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze działa (4 godziny dziennie) tj.:

– poniedziałek 12:00 – 16:00

– wtorek 9:00 – 13:00

– środa 9:00 – 13:00

– czwartek 9:00 – 13:00

– piątek 11:00 – 15:00

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowe informacje: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Inne wpisy