Nowy Start III jest to projekt skierowany dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

  • utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika do 6 miesięcy,
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika
  • otrzymały informację od pracodawcy o nieprzedłużeniu stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
  • odchodzących z rolnictwa

Aktualnie realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, finansowanie studiów podyplomowych.

Staż:

-przekwalifikowanie zawodowe,

-organizowany okres od 3 do 6 miesięcy

-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie:

-przekwalifikowanie/uzupełnienie kwalifikacji

-finansowanie do kwoty 3250 zł

-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Studia podyplomowe

 

Szczegółowe informacje na temat projektów na stronie https://cbmz.pl/842-nowy-start-iii

Inne wpisy