czyste powietrze

141 wniosków z terenu naszej gminy złożono w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotychczas zrealizowano 52 przedsięwzięcia, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wynosi 1 420 816, 30 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami „Czystego Powietrza”.

W gminie Radgoszcz został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można m.in. bezpłatnie uzyskać informacje o programie oraz uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania. Punkt działa w pokój nr 7 (parter) Urzędu Gminy w Radgoszczy. Numer telefonu bezpośrednio do punktu: 14 662-22-31.

Inne wpisy