Małopolska Izba Rolnicza Biuro w Tarnowie prowadzi nabór osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które umożliwia uzyskanie uprawnień umożliwiających szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny (trzoda chlewna). Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie.

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane. Istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: tel. 14 621 00 64, e-mail: mirtarnow@gmail.com.

Inne wpisy