Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy poprzez spis.gov.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z punktów czy infolinii spisowej.

Inne wpisy