Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000  zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radgoszcz oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o unieważnieniu przetargu: pobierz

Inne wpisy