Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2021r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.09.2019r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2020r. Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia ur. 2021r. – opłata za paszport jest większa o 150 zł,
3. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
4. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy – opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
5. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
6. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
7. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł.
8. konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.
UWAGA:
Na stronie internetowej www.pzhk.pl obowiązują nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do ksiąg we wszystkich rasach.

Pełna treść zawiadomienia: pobierz.

Inne wpisy