Dziś naszą gminę odwiedził poseł Wiesław Krajewski. Wizyta była okazją do zaprezentowania naszych pięknych zabytków i złożenia podziękowań za wsparcie przy pozyskaniu prawie 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościołach parafialnych w Radgoszczy i Luszowicach. Poseł przywiózł też kolejne dobre wieści. Mianowicie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dwie dotacje – prawie 320 tys. zł na remont drogi przy ul. Równoległej w Luszowicach i ok. 133 tys. zł na remont drogi przy ul. Pańskiej w Małcu. – Dziękuję za przychylność i życzliwość, która przekłada się na inwestycje ważne dla naszych mieszkańców – mówi wójt Marek Lupa.

Inne wpisy