Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach podjął czynności konieczne do opracowania ognisk choroby, a także działania w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, jednak sytuacja epizootyczna na terenie województwa jest wysoce niekorzystna. Należy pamiętać o stosowaniu środków minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

  • Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych prze wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom.

Inne wpisy