Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonej do oddania w użyczenie: pobierz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie: pobierz.

Inne wpisy