W Przedszkolu w Luszowicach po dwuletniej przerwie z powodu pandemii odbył się ponownie Gminny Konkurs Pieśni Maryjnej zorganizowany przez Urząd Gminy w Radgoszczy. Celem konkursy były: popularyzacja śpiewania piosenek religijnych, konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W Gminnym Konkursie Pieśni Maryjnej wystąpili soliści oraz zespoły wokalno-muzyczne z terenu gminy Radgoszcz podzieleni na 4 kategorie wiekowe. Konkurs oceniła komisja Artystyczna w składzie: Mirela Kiełbasa,  siostra Maria Orzech i Jacek Brożek. Oceniono 8 zespołów wokalnych i 19 solistów.

Soliści – Przedszkola

I miejsce  Julia Ogorzelec -Przedszkole Publiczne w Luszowicach

II miejsce Hanna Owca – Przedszkole w Radgoszczy

III miejsce Emilia Sadowska – Przedszkole w Luszowicach.

Wyróżnienia: Amelia Kuta  – Przedszkole w Radgoszczy, Miłosz Burzec – Przedszkole w Luszowicach,  Liliana Juras – Przedszkole w Radgoszczy, Liliana Szach – Przedszkole w Radgoszczy

Zespoły wokalne – Przedszkola                                                                                                                  

I miejsce  Zespól wokalny przedszkolaki – Przedszkole w  Zarzeczu Dużym

II miejsce Zespół wokalny „Misie” – Przedszkole w Radgoszczy

III miejsce  Zespól wokalny „Kotki – Przedszkole w Luszowicach

Soliści – klasy I-III

I miejsce  Milena Zawiłowicz – SP w Radgoszczy

II miejsce  Milena Wąż  – SP w Radgoszczy

Zespoły wokalne – klasy I -III

I miejsce – Zespół wokalny ze SP w Luszowicach

Soliści IV-VI

I miejsce  Magdalena Pyzik SP w Zarzeczu Dużym

II miejsce  Adriana Wójcik – SP w Radgoszczy

III miejsce  Dagmara Cierpik – SP w Luszowicach

Wyróżnienia: Karolina Kaleta – SP w Radgoszczy, Aurelia Kiljan –  SP w Luszowicach, Dagmara Frąc – SP w Zarzeczu Dużym, Amelia Niemczura – SP w Luszowicach

Zespoły wokalne – klasy IV-VI

I miejsce Zespół wokalno-instrumentalny  Scherzo ze SP w Radgoszczy

II miejsce Zespół wokalny ze SP w Zarzeczu Dużym

Soliści – klasy VII –VIII

I miejsce  Oliwia Machnik –  SP w Radgoszczy

II miejsce Wanessa Łabuz „ SP w Zarzeczu D.

III miejsce Partycja Kędzior –SP Zarzecze D

Zespoły wokalne – klasy VII-VIII

I miejsce  Zespół wokalno-instrumentalny STACCATO ze SP w Radgoszczy

II miejsce  Zespół wokalny ze SP w Zarzecza Dużego

Inne wpisy