W związku z dużym wzrostem stwierdzonych zakażeń COVID-19 Urząd Gminy w Radgoszczy zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców w Urzędzie Gminy do dnia 15.02.2022 r. Wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku urzędu, telefonicznie lub drogą elektroniczną, wyjątek stanowią sprawy losowe – które są obsługiwane na bieżąco. Tel. 14 641 41 39-40  lub  14 641 41 41, e-mail: urzad@radgoszcz.pl.

Inne wpisy