W związku z dużym wzrostem potwierdzonych zakażeń COVID-19, Urząd Gminy w Radgoszczy zawiesza bezpośrednią obsługę Mieszkańców do dnia 14 stycznia 2022 roku. Wszystkie sprawy można załatwić przez złożenie dokumentów w skrzynce podawczej na parterze budynku Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią sprawy losowe, które są obsługiwane na bieżąco. Tel.: 14 641 41 39-40 lub 14 641 41 41. E-mail: urzad@radgoszcz.pl.

Inne wpisy