Sołtys Wsi Radgoszcz I zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Wsi Radgoszcz I w dniu 24.09.2023 r. (tj. niedziela) o godzinie 1500  w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Witosa 12  w Radgoszczy. Tematami zebrania będą następujące punkty:

  1. Ustalenie Funduszu Sołeckiego na 2024 r.,
  2. Sprawy bieżące sołectwa.

Inne wpisy