Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po ciężkiej chorobie zmarł ks. dr Marek Łabuz, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Ksiądz dr Marek Łabuz był administratorem (a następnie proboszczem) radgoskiej parafii od sierpnia 2006 roku. Na przestrzeni lat ks. dr Marek Łabuz zrealizował wiele prac związanych z odnowieniem kościoła i jego otoczenia. Był też autorem licznych publikacji historycznych.Msza święta na wprowadzenie w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy we wtorek (31 sierpnia) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy w środę (1 września) o godz. 13.00, a następnie ciało śp. Księdza Marka zostanie złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Szczucinie.

Ks. dr Marek Łabuz urodził się 24 kwietnia 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, jako syn Antoniego i Ireny z domu Jurkiewicz. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w 1983 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 4 czerwca 1989 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Tarnów – Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 23 sierpnia 1989 roku), Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 1 lipca 1992 roku), Uszew (od 31 sierpnia 1996 roku) i Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 26 sierpnia 1997 roku). Z dniem 20 sierpnia 2006 roku został mianowany administratorem, a następnie z dniem 1 listopada 2007 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy. Ponadto sprawował liczne obowiązki w dekanacie Dąbrowa Tarnowska: dekanalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców, dekanalnego wizytatora nauki religii, notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin oraz wicedziekana. W roku 2000 uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Był autorem książek i artykułów z dziedziny historii Kościoła i teologii.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Inne wpisy