W październiku zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków województwa małopolskiego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:  droga ul. Pańska nr działki 64/1 w miejscowości Małec o długości 820 mb”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 473 040,98 zł, w tym wartość dotacji to kwota 220 000,00 zł.

Inne wpisy