Za nami trudny rok pod względem demograficznym. W 2021 r. zmarły aż 94 osoby (w 2020 r. odnotowano 82 zgony), natomiast urodziły się 74 dzieci (w 2020 r. odnotowano 80 urodzeń). Ogólna liczba mieszkańców na koniec 2021 r. wyniosła 7477.

Najwięcej mieszkańców liczy Radgoszcz – 3787, następnie są: Luszowice – 1898, Żdżary – 670, Smyków 609 i Małec – 513.

Mieszkańcy według podziału na wiek i płeć:

Inne wpisy