Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.


Będzie można uzyskać zwrot w kwocie 1,00 zł za 1litr paliwa. Dodatkowo – rolnicy posiadający bydło, mogą otrzymać 30 złotych za każdą 1 DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) bydła. Warunkiem jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z ARiMR o ilości bydła. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Radgoszcz w pokoju nr 5, dokument można również pobrać: kliknij, aby pobrać.

Inne wpisy