Naszej Pani Sołtys oraz wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu naszej gminy, jak i całej Polski składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszych Sołectw, a także społeczności lokalnej. Życzę Wam realizacji dalszych zamierzeń, zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców, których spraw jesteście najbliżej. Niech Państwa pełna oddania praca będzie źródłem osobistej satysfakcji.

Wójt Gminy Radgoszcz

Marek Lupa

Inne wpisy