Informujemy, że Gmina Radgoszcz pozyskała środki finansowe w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki grantowi zakupionych zostanie 40 laptopów, które zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu naszej gminy. W najbliższym czasie sprzęt trafi do uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Wysokość dofinansowania z rządowego programu „Zdalna szkoła” była uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie – Gminie Radgoszcz na ten cel przysługiwało 60 tys. złotych.

Realizowany obecnie projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkół z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pt.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Inne wpisy