Zdalna Szkoła Plus – kolejny zakup

Gmina Radgoszcz zrealizowała kolejny projekt na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego. Tym razem z Programu Gmina zakupiła 60 laptopów. Zakupiony sprzęt w pierwszej kolejności przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych. Wartość projektu wyniosła 111 000 zł, z czego dofinansowanie to kwota 105 000 zł.

Czytaj więcej

60 tys. zł na zakup laptopów dla szkół

Informujemy, że Gmina Radgoszcz pozyskała środki finansowe w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki grantowi zakupionych zostanie 40 laptopów, które zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu naszej gminy. W najbliższym czasie sprzęt trafi do uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Czytaj więcej