Gmina Radgoszcz zrealizowała kolejny projekt na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów realizujących zdalne nauczanie, którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego. Tym razem z Programu Gmina zakupiła 60 laptopów. Zakupiony sprzęt w pierwszej kolejności przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych. Wartość projektu wyniosła 111 000 zł, z czego dofinansowanie to kwota 105 000 zł.

„Zdalna szkoła plus” jest kontynuacją wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia  służącego do nauki zdalnej. Łącznie z Programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” zakupionych zostało 100 laptopów za kwotę 189 000 zł, w tym dofinansowanie z projektu UE to 165 000 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pt.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Inne wpisy