Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, delegacja reprezentująca samorząd gminy Radgoszcz złożyła wiązankę oraz zapaliła znicze na grobie naszego rodaka – Jana Kmiecia, który spoczywa na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu.

Jan Kmieć (12 VII 1921 – 12 V 1948), urodził się w Radgoszczy. W czasie okupacji niemieckiej należał do AK podlegając organizacyjnie Zdzisławowi Baszakowi, ps. „Pirat”, Po zakończeniu wojny krótko pracował w MO, potem pracował we własnym warsztacie blacharskim. W VII 1947 r. nawiązał kontakt z Antonim Trzeplą. Po postrzeleniu w nogę, na dłuższy czas został wyłączony z działalności grupy. Mimo to, po aresztowaniu 9 I 1947 r. został potem skazany na 3-krotną karę śmierci i zamordowany w tarnowskim więzieniu.

Źródło: http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/tarnow/1140-tarnow-krzyz-nagrobki-zamordowanych-zolnierzy-wykletych

Inne wpisy