Gdy wszyscy jesteśmy zajęci zabezpieczeniem się przed możliwością zakażenia koronawirusem nie powinniśmy zapominać o zasadach bezpieczeństwa pracy przy zwierzętach inwentarskich. Z danych KRUS wynika, że w Polsce ponad 2000 osób rocznie ulega wypadkom przy pracy ze zwierzętami, a kilka traci życie! Wypadki zdarzają się najczęściej w czasie dojenia, karmienia i czynności higienicznych. Są to uderzenia, przygniecenia, pogryzienia, a czasem nawet dochodzi do stratowania. Zazwyczaj przyczyną tych wypadków są nieprzewidziane zachowania zwierząt wywołane przez człowieka: strach przed hałasem, nieznanym dźwiękiem, ból spowodowany przez nieumyślne oporządzanie), niewłaściwy sposób obchodzenia się z nimi, niewłaściwe warunki bytowania (ciasnota, brak dostępu do pokarmu i wody), ale także narowistość i agresja zwierząt.


Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb, przyjazne nastawienie gospodarza, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko
niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu. Należy pamiętać, że odpowiednie traktowanie zwierząt inwentarskich jest uregulowane prawnie. Powinno również być podyktowane względami etycznymi i praktycznymi. Zwierzęta zadbane, zdrowe nie są zestresowane. Przez to stają się bardziej wydajne, a ich obsługa łatwiejsza i bezpieczniejsza.

PRACA Z BYDŁEM DOMOWYM

Krowy to zwierzęta z natury spokojne, jednak z uwagi na ich dużą masę mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób zajmujących się ich obsługą. Podczas pracy przy krowach – zadawania paszy, usuwania obornika, udoju, przeprowadzania na pastwisko oraz segregacji sztuk chorych lub zasuszonych, dochodzi do wielu wypadków. Najczęściej są to kopnięcia, przygniecenia i uderzenia, będące efektem niebezpiecznych dla człowieka reakcji zwierząt na stres, ból, zaskoczenie, okres rui, wzmożony instynkt macierzyński po porodzie, występowanie owadów w oborze.

Większość wypadków zdarza się w oborach uwięziowych, w których konieczne jest wchodzenie między zwierzęta. Podczas obsługi krowa może się przemieścić i przydusić człowieka do ściany lub do drugiego zwierzęcia, może również bronić się, kopiąc tylnymi kończynami do przodu i na boki. Przy takiej pracy należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Wykonywać czynności spokojnie, uważnie i bez pośpiechu.

PAMIĘTAJMY, ŻE POŚPIECH I NIEUWAGA SĄ NAJCZĘTSZĄ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW
https://www.krus.gov.pl/

Inne wpisy