W dniach 1-4 marca odbędzie się zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy. Ważne – każda paczka powinna być posegregowana i dokładnie opisana, co w niej umieszczono. Uwaga – Urząd Gminy w Radgoszczy przyjmuje adresy osób chętnych przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach. Zapisy pod numerem telefonu 14 641 41 39 lub na adres e-mail urzad@radgoszcz.pl.

Co i jak zbieramy?

  1. Odzież – powinna być spakowana oddzielnie w zależności od wieku, płci, dzieci (według rozmiarów), czyste, wyprane lub nowe.
  2. Żywność – żywność z długim terminem przydatności, suchy prowiant, spakowana oddzielnie.
  3. Środki czystości – spakowane oddzielnie.
  4. Koce, śpiwory – spakowane oddzielnie.
  5. Środki opatrunkowe.

Przypominamy: każda paczka powinna być posegregowana i dokładnie opisana, co w niej umieszczono. 

Dary można składać w następujących punktach:

1. Szkoła Podstawowa w Małcu – KGW Małec, OSP Małec: poniedziałek w godz. 14-17; wtorek w godz. 14-17; środa w godz. 10-12.

2. Remiza OSP w Radgoszczy: codziennie w godz. 14-19 – KGW Radgoszcz, OSP Radgoszcz, Sołtys Wsi Radgoszcz I, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy.

3. Remiza OSP w Luszowicach: codziennie w godz. 14-19 – KGW Luszowice, OSP Luszowice, Sołtys Wsi Luszowice.

4. Remiza OSP Smyków: codziennie w godz. 17-19 – OSP Smyków, Sołtys Wsi Smyków.

5. Remiza OSP Żdżary: codziennie w godz. 16-19 – OSP Żdżary, Sołtys Wsi Żdżary.

6. Dom Kultury w Narożnikach – KGW Narożniki, Sołtys Wsi Narożniki: środa w godz. 10-14; czwartek w godz. 10-14; piątek w godz. 10-14.

7. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, OSP Krzywda, Dyrektor SP w Zarzeczu Dużym, Sołtys Wsi Radgoszcz II: codziennie w godz. 7-15.

8. Szkoła Podstawowa w Luszowicach – Dyrektor Szkoły w Luszowicach, Dyrektor Przedszkola w Luszowicach: codziennie w godz. 7-15.

Inne wpisy