Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń

ARiMR uruchomiło program pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF. NABÓR 2022. Wzór wniosku, instrukcja wypełniania oraz informacje o naborze zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin—asf-nabor-2022. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Czytaj więcej

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej…

Czytaj więcej