Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Radgoszcz (sala narad pok. nr 12), o godzinie 14:00 odbędzie się Zebranie Gminne członków LGD PROWENT, mieszkańców z terenu Gminy Radgoszcz w celu aktualizacji członków oraz wyboru delegatów na WZD LGD PROWENT. Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja dotycząca działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach PROW 2014-2020.
3. Wybór Delegatów z terenu Gminy Radgoszcz.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Inne wpisy