Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Radgoszcz na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027, które odbędzie się dnia 6 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Pocztówka z naszego terenu – konkurs

W terminie od 28.04.2022 r. do 20.05.2022 r. LGD PROWENT prowadzi konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „Pocztówka z terenu LGD PROWENT”. Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16. roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania PROWENT. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice: I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką, II kategoria – od 10 do 16 roku życia…

Czytaj więcej

Plac zabaw jak z marzeń

W radgoskim żłobku dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia całorocznego krytego placu zabaw. To obiekt wręcz z dziecięcych marzeń – jeden z najnowocześniejszych w Polsce, jeżeli chodzi o placówki publiczne. Kompleks składa się z elementów zabawowych, rekreacyjno-rozwojowe i edukacyjne. Plac zabaw będzie służył przez cały rok dzieciom ze żłobka, a także podopiecznym innych gminnych placówek oświatowych, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. – Ale tu jest super! – podkreślały z entuzjazmem dzieci podczas beztroskiej…

Czytaj więcej