Inicjatywa – wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne – promocja

Preambuła Wniosku/Petycji*: Wnioskodawca przed złożeniem niniejszego wniosku – zapoznał się z protokołem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl). W rzeczonym protokole – wnioski pokontrolne powzięte przez NIK – mają negatywny wydźwięk – i są prawie tożsame z innymi uprzednio realizowanymi przez NIK kontrolami w gminach w tym obszarze tematycznym – zatem można mniemać, że opisany stan jest permanentny, etc W treści wzmiankowanego protokołu…

Czytaj więcej

Inicjatywa – Automatyzacja pracy Urzędów

Nawiązując do  UCHWAŁY NR 28 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej Programu otwierania danych na lata 2021–2027 oraz odnosząc się do strategicznego dokumentu Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zakłada dostarczenie wysokiej jakości e-usług społeczeństwu oraz tworzenie spójnego systemu informacyjnego państwa – pragniemy zwrócić uwagę Decydentów – na temat  możliwości wprowadzenia Robotic Process Automation (RPA) w samorządach. Pełna treść petycji: pobierz.

Czytaj więcej