Nawiązując do  UCHWAŁY NR 28 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej Programu otwierania danych na lata 2021–2027 oraz odnosząc się do strategicznego dokumentu Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który zakłada dostarczenie wysokiej jakości e-usług społeczeństwu oraz tworzenie spójnego systemu informacyjnego państwa – pragniemy zwrócić uwagę Decydentów – na temat  możliwości wprowadzenia Robotic Process Automation (RPA) w samorządach.

Pełna treść petycji: pobierz.

Inne wpisy