Losowanie numerów list wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza w Radgoszczy w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych do sejmików, rad powiatów, rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuje, że losowanie numerów list wyborczych odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14:30 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy, pokój nr 16. Nieobecność pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych nie wstrzymuje losowania. Informacja: pobierz.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o obwodach

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: pobierz…

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radgoszczy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: pobierz obwieszczenie.

Czytaj więcej

Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie

Postanowienie Nr 30/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dokumenty do pobrania: Sejmik postanowienie_komisarza_o_okregach_wyborczych Sejmik_postanowienie_komisarza_o_okregach_wyborczych_zalacznik

Czytaj więcej