Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy (sprawa znak: BZ.271.32.2021): pobierz. Informacja o unieważnieniu przetargu: pobierz. Pełna dokumentacja zamówienia publicznego znajduje się na platformie https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl, co jest związane ze zmianami w Prawie zamówień publicznych, których efektem jest m.in. cyfryzacja zamówień publicznych.

Czytaj więcej